Poradnik seniora: oszczędzanie na emeryturze
Poradnik seniora: oszczędzanie na emeryturze
Niepelnosprawni.pl

Pani Helena (77 lat, mieszka sama, jej niesprawność wynika z wieku) starannie planuje zakupy. Ma stałe miesięczne wydatki na jedzenie, leki i czynsz. Lubi się też elegancko ubrać, uczesać, pójść do teatru, odwiedzić przyjaciół. Zanim wyda złotówkę, sprawdza, gdzie może zaoszczędzić. Podpowiada więc, jak to zrobić.

Leki 75+

1 września 2016 r. Ministerstwo Zdrowia ogłosiło pierwszą listę leków udostępnianych za darmo wszystkim pacjentom, którzy ukończyli 75 lat. Wiek chorego jest weryfikowany przez numer PESEL lub datę urodzenia. W wykazie bezpłatnych leków jest ponad 1,1 tys. preparatów. Głównie na nadciśnienie, cukrzycę oraz środki pomocnicze w leczeniu chorób wieku podeszłego. Spis jest aktualizowany co dwa miesiące. Zaglądaj więc na stronę www.mz.gov.pl, gdzie wykaz jest publikowany. Pamiętaj też, że lek jest bezpłatny tylko w określonych wskazaniach i musi być wypisany na recepcie!

Receptę na bezpłatne leki 75+ wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) opiekujący się pacjentem lub lekarz, który go zastępuje, pielęgniarka POZ oraz lekarz, który wystawia receptę dla ciebie lub członka twojej rodziny. Nie uzyskasz takiej recepty od lekarza specjalisty ani od lekarza sprawującego dyżur nocny lub świąteczny.

Bezpłatne leki 75+ wystawiane są na takich samych receptach jak pozostałe, ale w polu „kod uprawnień dodatkowych” musi być wpisana litera „S”. Zanim udasz się do apteki, sprawdź, czy ten znak jest. Farmaceuta nie ma prawa poprawiać recepty. Na jednej recepcie mogą być wypisane leki bezpłatne, w pełni odpłatne, refundowane i te przysługujące pacjentowi na podstawie innych uprawnień.

Pani Helena radzi: Zapytaj w swojej aptece o ofertę promocyjną! Są apteki, które oferują specjalne rabaty dla emerytów – np. w wyznaczone dni tygodnia możesz wykupić leki z 5–10-proc. upustem. Przed realizacją recepty zapytaj, czy możesz skorzystać z takiej ulgi. Pamiętaj też, że jeśli lek odpłatny jest drogi, farmaceuta może doradzić ci jego tańszy zamiennik.

fot. freeimages.com

PKS nie dla wszystkich?

W autobusach Państwowej Komunikacji Samochodowej (PKS) oraz u niektórych przewoźników prywatnych (np. Polski Bus), renciści i emeryci mogą skorzystać z ustawowych ulg na zakup biletów, pod warunkiem że są:

  • osobami uznanymi za niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga 49 proc. na autobusy zwykłe i 37 proc. na przyspieszone i pospieszne; obie ulgi obejmują bilety jednorazowe;
  • osobami niewidomymi uznanymi za niezdolne do samodzielnej egzystencji – ulga 93 proc. na autobusy zwykłe oraz 51 proc. na przyspieszone i pospieszne; obie ulgi dla biletów jednorazowych i miesięcznych imiennych;
  • osobami niewidomymi nieuznanymi za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 37 proc. ulgi na bilety jednorazowe lub miesięczne imienne w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych;
  • cywilnymi niewidomymi ofiarami działań wojennych uznanymi za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – 78 proc. ulgi na bilety jednorazowe w autobusach zwykłych, przyspieszonych i pospiesznych.

Pani Helena radzi: Zanim wybierzesz się w podróż autobusem – zwłaszcza do miejscowości sanatoryjnych – sprawdź tzw. ofertę handlową przewoźnika. Firmy prywatne często proponują seniorom tańsze przejazdy, ale na określonych liniach. Rabaty uzależnione są od wieku seniora, ale też rodzaju autobusu, godziny wyjazdu i długości trasy. Na przykład PKS Gniezno zaoferował 20 proc. zniżkę na bilety posiadaczom „Gnieźnieńskiej Karty Seniora”, 80 proc. zniżki dla osób powyżej 70 r.ż. i 50 proc. dla wszystkich emerytów i rencistów, ale na wybranych liniach.

fot. Marta Kuśmierz

Tańsze pociągiem podróżowanie

Polskie koleje honorują tzw. ulgi ustawowe, ale także wprowadziły własne systemy zniżek handlowych i promocji dla pasażerów z różnych grup społecznych i wiekowych. Co oferują osobom starszym?

  • Emeryci i renciści, a także ich małżonkowie, którzy pobierają zasiłki rodzinne, mogą skorzystać z 37 proc. ulgi ustawowej na dwa przejazdy w II klasie pociągami linii: Regio, RegioEkspress, TLK, InterCity, Express Intercity i Express InterCity Premium (ale przejazd „tam” i „z powrotem” traktowany jest jak dwa oddzielne przejazdy). Prawo do zniżki przysługuje na podstawie zaświadczenia, m.in. z Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, a okazuje się je z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości.
  • Osoby starsze z orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji mogą skorzystać z 49 proc. zniżki na bilety w pociągach osobowych oraz 37 proc. zniżki w składach pospiesznych i ekspresowych.
  • Na 93 proc. zniżki na bilety w pociągach osobowych i 51 proc. w pospiesznych i ekspresowych – mogą liczyć osoby starsze niewidome uznane prawnie za niezdolne do samodzielnej egzystencji.
  • Osobom, które ukończyły 60 lat, PKP Intercity oferuje„Bilet dla seniora”. Uprawnia on do 30 proc. zniżki na przejazdy w I i II klasie, w komunikacji krajowej wszystkimi pociągami tej firmy. Aby potwierdzić uprawnienie do tej zniżki, wystarczy kupić bilet ze zniżką, a konduktorowi pokazać dowód lub inny dokument ze zdjęciem.
  • Kombatanci, w tym z Korpusu Weteranów Walki o Niepodległość RP, mają prawo do ustawowej ulgi w wysokości 51 proc. na zakup biletów w pociągach osobowych, Regio, RegioEkspress, TLK i InterCity. W InterCity i Express InterCity Premium ulga obowiązuje w II klasie.
  • Kombatanci – inwalidzi wojenni i wojskowi zaliczani do I grupy lub uznani za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji – mają prawo do skorzystania z 78 proc. ulgi na zakup biletów w pociągach osobowych, Regio, RegioEkspress, TLK i InterCity. W I klasie Express InterCity i Express InterCity Premium zniżka dla tej grupy pasażerów wynosi 37 proc., a w II klasie – 51 proc.

Uwaga!  Kombatanci, aby otrzymać ww. ulgi, muszą przedstawić zaświadczenie lub legitymację wydawaną przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, z wpisem o przysługujących uprawnieniach.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl