Zaopatrzenie w wyroby medyczne. Sporo zmian; znów zabrakło cewników hydrofilowych
Zaopatrzenie w wyroby medyczne. Sporo zmian; znów zabrakło cewników hydrofilowych
sxc.hu

5 grudnia 2017 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniający rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Zainteresowani dostali na konsultacje ledwo tydzień...

Konsultacje społeczne potrwają do 12 grudnia 2017 r., natomiast wejście w życie rozporządzenia planowane jest na 30 dni po jego ogłoszeniu.

Główne założenia projektu to:

  • rozszerzenie wykazu wyrobów medycznych o: zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej; sensor/elektrodę do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym; transmiter/nadajnik do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym; zlecenie mogliby otrzymać pacjenci do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczeni przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii;
  • zwiększenie limitu na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc;
  • skrócenie czasu użytkowania wózków inwalidzkich przez dorosłych – w uzasadnionych medycznie przypadkach;
  • rozszerzenie kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową; zlecenie dodatkowo będzie mógł wystawić chirurg klatki piersiowej, chirurg twarzowo-szczękowy i laryngolog;
  • neurolog będzie mógł wystawić zlecenie na zaopatrzenie w aparat z maską do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego;
  • dodanie do wykazu wyrobów medycznych wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, wózka stabilizującego plecy i głowę oraz wózka z funkcją pionizacji.

O cewnikach głucho


Niestety, w projekcie nie ma ani słowa o zwiększeniu dostępności cewników hydrofilowych, czego już od kilku lat ubiega się środowisko medyczne – zwłaszcza lekarzy urologów – oraz społeczność osób z niepełnosprawnością. Ich zdaniem rozwiązania, jakie obecnie oferuje polski system opieki zdrowotnej, są niewystarczające do pełnego i samodzielnego funkcjonowania grupy pacjentów dotkniętych chorobami wymagającymi samocewnikowania.

Wśród nich są m.in. osoby po urazach rdzenia kręgowego czy dzieci z rozszczepem kręgosłupa – w sumie ponad 22 tysiące pacjentów. Właśnie im cewniki hydrofilowe pozwalają na swobodne, komfortowe a przede wszystkim bezpieczne medycznie oddawanie moczu w dowolnym miejscu i czasie. Jest to standard medyczny obowiązujący w całej Europie.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl