Elektroniczne zwolnienia lekarskie – ułatwienia dla pacjentów
Elektroniczne zwolnienia lekarskie – ułatwienia dla pacjentów
Integracja 6/2017

Od początku 2016 r. pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie wystawione na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA). Od 1 lipca 2018 r. lekarze będą wystawiali tylko zwolnienia elektroniczne.

Pacjent – pracownik


Pracownicy, którym lekarz wystawi e-ZLA, a ich pracodawca ma profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE) oraz jest płatnikiem zasiłków, nie muszą nic robić, aby otrzymać świadczenie, np. zasiłek chorobowy. E-ZLA trafi automatycznie na profil PUE płatnika (pracodawcy).

Jeśli pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków, trzeba złożyć wniosek o zasiłek do ZUS. Jako wniosek jest jednak traktowane zaświadczenie pracodawcy wystawione na druku ZUS Z-3 i przekazane do ZUS albo nawet wydruk e-ZLA. Pracownik może też złożyć wniosek przez PUE ZUS, jeśli ma profil (patrz: ramka Jak założyć profil na PUE ZUS).

Pacjent – przedsiębiorca


Jeśli lekarz wystawi e-ZLA osobie, która prowadzi działalność gospodarczą (i podlega ubezpieczeniu chorobowemu), to nie musi ona dostarczać tego zwolnienia do ZUS.

E-ZLA trafi tam automatycznie, zaraz po wystawieniu przez lekarza. Przedsiębiorca musi jednak złożyć w ZUS wniosek o zasiłek.

Gdy pracodawca nie ma profilu na PUE


Jeśli lekarz wystawi pracownikowi e-ZLA, a jego pracodawca nie ma profilu na PUE ZUS, to lekarz musi wydrukować to zwolnienie i wręczyć pacjentowi. Ten musi je z kolei doręczyć pracodawcy. O tym, czy pracodawca ma profil płatnika na PUE, pracownik wie od niego (pracodawca musi go o tym poinformować). Wie o tym również lekarz, bo podpowiada mu to system – wyświetla komunikat.

Ważne! Pacjent może zawsze poprosić lekarza o wydrukowanie e-ZLA, nawet jeśli jego pracodawca ma profil na PUE.

Mniej obowiązków dla pacjentów


Gdy pacjent jest zwolniony z dostarczenia e-ZLA pracodawcy albo do ZUS, nie musi się martwić, jak podczas choroby to zorganizować. Nie dotyczą go też ewentualne obniżenia zasiłku chorobowego czy opiekuńczego z powodu przekroczenia 7-dniowego terminu na dostarczenie zwolnienia.

Ważne! Informacja o wystawieniu e-ZLA jest dostępna na profilu PUE ubezpieczonego.

Gdy brak dostępu do internetu


Może się zdarzyć, że wystawienie e-ZLA nie będzie możliwe m.in. w razie braku połączenia internetowego w czasie wizyty domowej. W takich sytuacjach lekarz może skorzystać z formularzy zaświadczeń lekarskich wydrukowanych wcześniej z systemu. Wystawione w tym trybie zwolnienie pacjent musi przekazać pracodawcy w terminie 7 dni, nawet jeśli ma on profil płatnika składek na PUE ZUS.

Opis alternatywny powyższej grafiki pt. Wystawianie e-ZLA i wydawanie druków. Lekarz wystawia e-ZLA, od ikonki lekarza prowadzą cztery drogi do następujących napisów:

  1. przekazanie e-ZLA do systemu ZUS,
  2. przekazanie wiadomości o wystawieniu e-ZLA wraz z samym zwolnieniem na profil PUE płatnika (pracodawcy),
  3. przekazanie wiadomości o wystawieniu e-ZLA na profil PUE ubezpieczonego,
  4. przekazanie wydruku e-ZLA pacjentowi, jeśli jego pracodawca nie ma profilu na PUE – do tej opcji dołączono kolejny napis: doręczenie przez pracownika wydruku e-ZLA pracodawcy.

Więcej w Portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl