Co nas czeka w 2019 roku?
Co nas czeka w 2019 roku?
fot. sxc.hu, P. Stanisławski (2), Morten Justesen/Freeimages.com

Podwyżka rent oraz zasiłku i świadczenia pielęgnacyjnego, większe pieniądze za pracę. Do tego Fundusz Solidarnościowy, Ustawa o dostępności... Sygnalizujemy najważniejsze zmiany w przepisach, które będą dotyczyć osób z niepełnosprawnością w 2019 r.

Świadczenie pielęgnacyjne wyższe o 106 zł


Świadczenie pielęgnacyjne jest co roku waloryzowane 1 stycznia. W 2019 r. wyniesie ono 1583 zł „na rękę” (wzrost o 106 zł).

Przysługuje ono:

  • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).

Więcej informacji o świadczeniu pielęgnacyjnym znajdziesz na naszym portalu.

 

Płaca minimalna w 2019 r.


W 2019 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do poziomu 2250 zł brutto (w 2018 r. wynosi ono 2100 zł). Podwyżka płacy minimalnej przekłada się na poprawę sytuacji najsłabiej zarabiających pracowników. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że 1,5 miliona Polaków zarabia według stawek minimalnego wynagrodzenia.

Do 14,70 zł brutto wzrośnie też minimalna stawka godzinowa. Obecnie to 13,70 zł.

Terminowość kosztów płacy


1 stycznia 2019 r. nastąpi zmiana w zakresie ubiegania się w PFRON o miesięczne dofinansowanie do pensji pracownika z niepełnosprawnością. Do Ustawy o rehabilitacji dodano nowy artykuł (wynika to z ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych).

Przepis ten przewiduje, że pracodawca nie straci prawa do miesięcznego dofinansowania na pracowników z niepełnosprawnością, jeżeli ureguluje koszty płacy z więcej niż 14-dniowym uchybieniem terminów, ale niedopłata nie przekroczy 2 proc. „składek należnych za dany miesiąc”.

Waloryzacja rent i emerytur


Od marca 2019 r. najniższa renta i emerytura wzrośną do 1100 zł brutto. Wszystkie emerytury i renty zostaną podniesione o wynikający z ustawy wskaźnik waloryzacji – nie mniej niż o 70 zł brutto. Najniższe świadczenia zostaną w przyszłym roku podwyższone o 6,8 proc.

Najniższe gwarantowane świadczenia emerytalno-rentowe zostaną podniesione do:

1100 zł brutto w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej (obecnie świadczenia te wynoszą 1029,80 zł brutto); oznacza to, że świadczenia te wzrosną o 25 proc. w stosunku do 2016 r.,
825 zł brutto w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy (obecnie wynosi ona 772,35 zł brutto).
Waloryzacja obejmie emerytury i renty rolników indywidualnych, służb mundurowych oraz emerytury pomostowych i nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Więcej w portalu Niepelnosprawni.pl

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl