Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne. Czym są i jak je uzyskać?
Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne. Czym są i jak je uzyskać?
Freeimages.com, oliver brandt/Freeimages.com, sxc.hu

Usługi opiekuńcze to różne formy pomocy, którą mogą otrzymać osoby chore, starsze, z niepełnosprawnością i samotne w ramach systemu wsparcia społecznego. Podpowiadamy, czym są usługi opiekuńcze, jak są ich rodzaje oraz jak i gdzie je uzyskać.

Spis treści:

 1. Usługi opiekuńcze – co to jest i komu przysługują?
 2. Usługi opiekuńcze zwykłe – zakres usług
 3. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – co to jest i komu przysługują?
 4. Specjalistyczne usługi opiekuńcze – zakres usług
 5. Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi – co to jest i zakres usług
 6. Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne – kto je przyznaje?
 7. Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne – jak załatwić?
 8. Usługi opiekuńcze zwykłe i specjalistyczne – ile kosztują?

Usługi opiekuńcze – co to jest i komu przysługują?


Usługi opiekuńcze to jedna z form pomocy udzielanej w ramach systemu wsparcia socjalnego. Mogą z niej skorzystać osoby z niepełnosprawnościami, a także osoby chore krótkoterminowo albo przewlekle, osoby starsze i osoby samotne, jeśli potrzebują na co dzień pomocy innych osób, a nie mogą jej uzyskać od osób, które wspólnie z nią mieszkają (np. równie chory współmałżonek) i innych członków rodziny, tzw. wstępnych i zstępnych, czyli dzieci, wnuków, sióstr, braci, dalszej rodziny.

Usługi opiekuńcze dzielą się na 3 rodzaje:

 • Usługi opiekuńcze zwykłe,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Usługi opiekuńcze zwykłe – zakres usług


Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 4 obszarach:

1. Zaspokajanie codziennych potrzeb życiowych podopiecznego, w tym m.in.:

 • zakup artykułów spożywczych i przemysłowych koniecznych do prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • przygotowywanie (lub dostarczanie) prostych posiłków według diety zaleconej przez lekarza,
 • karmienie podopiecznego.

2. Opieka higieniczna nad podopiecznym i jego otoczeniem, w tym m.in.:

 • sprzątanie pomieszczeń, w których przebywa podopieczny (w tym także np. mycie okiem i pranie dywanów),
 • dbanie o sprzęty codziennego użytku (np. ścieranie kurzy, mycie naczyń, pranie, wynoszenie śmieci),
 • utrzymywanie w czystości urządzeń sanitarnych,
 • utrzymywanie higieny osobistej podopiecznego poprzez: mycie, czesanie, kąpiel, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, utrzymywanie w czystości bielizny osobistej i pościeli, pomoc przy ubieraniu.

3. Zabiegi pielęgnacyjne zalecone przez lekarza, w tym m.in.:

 • podawanie leków,
 • zamawianie wizyt lekarskich,
 • realizacja recept w aptece,
 • kontakt z lekarzem w sprawach dotyczących zdrowia podopiecznego (zwłaszcza w sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia podopiecznego).

4. Zapewnienie, w miarę możliwości, kontaktów podopiecznego z otoczeniem, w tym m.in.:

 • podtrzymywanie kondycji psychofizycznej podopiecznego, np. zachęcanie do i towarzyszenie w aktywności fizycznej (np. spacery) i intelektualnej (np. rozmowy, czytanie prasy i książek, rozwiązywanie krzyżówek, gry planszowe),
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych w uzgodnieniu z podopiecznym,
 • pomoc w kontaktach ze społecznością lokalną.

 

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl