Co nas czeka w 2020 roku?
fot. Marta Kuśmierz, freeimages.com, pixabay.com, Ada Herbut

Wyższe świadczenie pielęgnacyjne, wyższa płaca minimalna, waloryzacja rent. Jakie jeszcze zmiany w przepisach czekają nas w 2020 r.?

Świadczenie pielęgnacyjne
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2020 r. wyniesie ono 1830 zł miesięcznie „na rękę”.

Przysługuje ono:

  • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka,
  • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
  • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności

w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).

 
 
 
 
 
© 2014 - 2023  Wszystkie prawa zastrzeżone.  Grupa Emediaweb.pl